Skip to main content

‧Place of orgin :North foot of Nanhuda Mountain (altitude 3,536M) 
‧Length of Stream :73 kilometers 
‧Basin area : 978 square kilometers 
‧Main tributaries :Yilan River, Lo-Dong River, Dahu River, Dajiao River, Siaojiao River, and Wushih River 
‧Administrative districts passed through : Yilan County:Da-Tong Township, San-shin Township, Yuan-Shan Township, Dong-Shan Township, Lo-Dong Town, Yilan City, Chuang-Wei Township, and Wu-Chieh Township.